Skip to content

Bouw en inrichting kapel

Consistorie en begraafplaats

Op 31 mei 1931 ontvingen de architecten van de rentmeester van H.Th. s’Jacob fl. 688,84 voor de bouw van de consistoriekamer te Staverden. Daarnaast kregen zij fl. 1614,75 voor de bouw van het zogeheten blokkenhuis. Dit puur functionalistische huis dat voor de oud-gouvernante van E.J. van der Leeuw is gebouwd, ligt in de Staverdense bossen. Gezien de hoogte van dit bedrag, heeft het duo naast de nieuwe uitbouw waarschijnlijk ook de kerk opnieuw ingericht. Dit is op te maken uit de administratie van s’Jacobs’ rentmeester en het archief van Brinkman en Van der Vlugt.

Uit deze gegevens blijkt tevens dat de bouwwerkzaamheden op 18 juni 1930 zijn aanbesteed aan de Ermelose aannemer Andreae. Naast de bouw van de consistorie en het blokkenhuis betrof dit de bouw van een inmiddels afgebroken columbarium, een urnenmuur op de begraafplaats. Eveneens naar ontwerp van Brinkman en Van der Vlugt. De begraafplaats achter de kapel werd aangelegd in 1931.

Meubilering en orgel

De meubilering van de kerk werd geleverd door de Nederlandsche Stoom-Houtzagerij De Voogt & Co uit Wageningen. Voor het maken van de kerkbanken, de eiken doopvonttafel en een collectestok ontving het bedrijf fl. 1542,50. De Amsterdamse Handelsmaatschappij voor Gebogen Meubelen en Houtindustrie leverde de deels nog bestaande houten meubelen voor de consistoriekamer: een tafel met stoel en 40 klapstoelen ter waarde van fl. 234,75. Het loze orgelfront, waarachter een klein pijporgeltje werd geplaatst, komt van de Utrechtse orgelbouwer Maarschalkerweerd (fl. 225). Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog is het orgelfront vervangen door het huidige orgel.

Verlichting van Gispen

In 1931 ontving de bekende lampen- en meubelfabrikant W.H. Gispen een niet nader gespecificeerde betaling van fl. 91,50. Hieruit durven we op te maken dat Gispen de lichtkroon en wandarmaturen voor de kerk heeft geleverd. Net als de fraai uitgevoerde lezenaar op de preekstoel. De Koninklijke Fabriek van Metaalwerken F.W. Braat uit Delft leverde de draairamen voor de kerk en de ramen voor de consistoriekamer.

Wapenschild en glas-in-lood

De Rotterdamse kunstschilder Gerrit David Labots schilderde het wapenschild van s’Jacob op diens kerkbank en maakte de glas-in-loodramen, waarvoor hij fl. 212 ontving. In de ramen heeft s’Jacob de wapenschilden van de heren van Staverden laten afbeelden: de hertog van Gelre, De Groeff, Van Haersolte, Kemper, Van Ittersum en s’Jacob zelf.

Unieke uitstraling

Door alle uitgaven kan worden afgeleid dat de verbouwing van de kerk in december 1931 afgerond is. Enkele maanden daarvoor was het oude kerkmeubilair – de kerkbanken, preekstoel en klankbord – al verkocht. Van de in 1931 aangebrachte elementen en aangeschafte objecten bevindt het merendeel zich nog altijd in de kapel. Dit geeft het Veluwse kerkje een onverwachte, unieke uitstraling.

Restauratie in 2010

In 2010 kreeg kapel Staverden subsidie in het kader van het Besluit rijkssubsidiƫring instandhouding monumenten (Brim). Naast het regulier onderhoud van de kapel, werden ook de noodzakelijke herstelwerkzaamheden uitgevoerd. De restauratie startte in november 2010 en werd in mei 2011 afgerond. In de tussentijd vonden de kerkdiensten plaats in de kantine van het aangrenzende Navobi B.V. in Ermelo. Op 29 mei 2011 was er weer een eerste reguliere kerkdienst.