Skip to content

Trekkersdiensten

Bij goed weer zijn er in de zomer trekkersdiensten op een open plek in het bos naast de kapel. Deze diensten vinden plaats in de maanden juli en augustus en starten om 11:30 uur. Bij minder goed weer komt men samen in de kapel. Tijdens de diensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken.

De trekkersdiensten worden georganiseerd door de Stichting Trekkersdiensten Staverden en maken deel uit van de zogenaamde ‘Onderwegkerken’. Dit zijn eigentijdse interkerkelijke vieringen voor mensen die letterlijk onderweg zijn, en zich zo toch een beetje thuis kunnen voelen. Al voor de Tweede Wereldoorlog werden dit soort trekkersdiensten gehouden.