Skip to content

Over de kapel

Terug naar de 19e eeuw

Aan de noordkant van de Veluwe ligt Staverden; een gehucht dat in 1298 stadsrechten kreeg en zich nu ‘de kleinste stad van Nederland’ mag noemen. Dichtbij het huis Staverden, een van oorsprong vroegmiddeleeuws kasteel dat in 1905-1907 zijn huidige vorm kreeg, ligt kapel Staverden. Dit kerkgebouw is in 1875 gebouwd als opvolger van een houten voorganger uit 1866. Kapel Staverden is een eenvoudige, neogotische zaalkerk met een lage toren en een houten klokkenstoel. De geschiedenis van de kapel gaat ruim 150 jaar terug, naar de 19e eeuw. Zo werd het huidige kerkgebouw in 1875 gebouwd als opvolger van een houten voorganger uit 1866.

Verrassend interieur

Het sobere interieur van de kapel is verrassend te noemen. Vooral vanwege de gestuukte en wit geschilderde wanden en het gedrukte tongewelf in combinatie met de meubilering en verdere aankleding. De vloer is betegeld met de tijdens het interbellum zo populaire hardgebakken rode plavuizen. De preekstoel, het orgelfront, de banken van de families s’Jacob en Sandberg aan weerszijden daarvan, de kerkbanken, het bankenplan, lambrisering en doopvonttafeltje stralen de tijdgeest van de jaren dertig (van de 20ste eeuw) uit. Datzelfde geldt voor de lezenaar, de verlichtingselementen en de glas-in-loodramen.

Verbouwing in 1931

Direct achter de kerk bevindt zich de aangebouwde consistoriekamer met daarboven – op het zoldertje – het orgel. De consistoriekamer is in 1931 in opdracht van de heer van Staverden, de Rotterdammer Herman Theodoor s’Jacob, ontworpen. En wel door de architecten J.A. Brinkman en L.S. van der Vlugt; ook wel bekend van de tegenwoordig wereldberoemde (en destijds hypermoderne) Van Nelle-fabriek te Rotterdam.

Architecten Brinkman en Van der Vlugt

In 1929-1932 realiseerden dit architectenduo in dezelfde stad in opdracht van A.H. Sonneveld, één van de directeuren van de Van Nelle-fabiek, het befaamde Huis Sonneveld. Sonneveld volgde hiermee een ander directielid, dhr. C.H. van der Leeuw, die door ditzelfde duo zijn woonhuis aan de Kralingse Plas had laten bouwen. Nu was de zuster van Van der Leeuw, Elisabeth Jacoba, in 1915 gehuwd met Herman Theodoor s’Jacob. Deze familieband verklaart de activiteiten van J.A. Brinkman en L.S. van der Vlugt op Staverden.

Lees hier meer over de bouw en inrichting van de kapel.