Skip to content

Privacy statement Pand47

Privacy Statement

Pand 47, gevestigd aan de Burgemeester Wuiteweg 47, 9203 KA Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Burgemeester Wuiteweg 47, 9203 KA Drachten, telefoon 0512-544008, www.pand47.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pand 47 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bij bijvoorbeeld door en profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pand 47 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen op basis van toestemming:

 • Het plannen en uitvoeren van een behandeling conform uw wensen en profiel
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pand 47 bewaart uw gegevens zolang uw account actief blijft, tenzij u overgaat tot verwijdering daarvan. Op uw verzoek verwijdert Pand 47 uw gegevens of maakt deze anoniem, behoudens de hieronder genoemde uitzonderingen. Pand 47 kan na verwijdering van een account gegevens bewaren:

 • Als er een onopgeloste kwestie is met betrekking tot uw account, zoals een onopgelost(e) claim of geschil. Als we hiertoe op grond van toepasselijk recht verplicht zijn
 • Pand 47 kan bepaalde gegevens indien nodig ook bewaren voor zijn legitieme zakelijke belangen, zoals preventie van fraude en verbetering van de veiligheid en beveiliging van Gebruikers. Als Pand 47 bijvoorbeeld het account van een Gebruiker sluit vanwege onveilig gedrag of beveiligingsincidenten, kan Pand 47 bepaalde gegevens over dat account bewaren om te voorkomen dat een Gebruiker in de toekomst een nieuw Pand47-account opent.